Chuyên mục lưu trữ: News

Học bổng Đại học 2022-23

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc trao học bổng PDG cho hai sinh viên mới bắt đầu từ năm học 2022-23: Nguyễn Hữu Thiết – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi

Thông báo quan trọng: Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến 30/06/2022

Chúng tôi sẽ gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng đến hết ngày 30/06/2022 để tạo điều kiện cho các sinh viên đang bận thi cuối kỳ có thêm thời gian hoàn thành hồ sơ học bổng.  

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi

Học bổng Đại học 2019-20

Quỹ Philip David Gray vui mừng thông báo 5 bạn sinh viên dưới đây đã dành học bổng cho khóa học 2019-20: Đỗ Hồng Xuân, Đại học Cần Thơ Đỗ Tấn Tài, Đại học Khoa học TP HCM Nguyễn Hòa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi

Học bổng Đại học 2018-19

Quỹ Philip David Gray thông báo việc trao sáu học bổng bậc đại học bắt đầu từ năm học 2018 – 2019: Hồ Nguyễn Hải Tuấn, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi

Các thành viên của Quỹ học bổng PDG gặp gỡ ở Nha Trang

Vào ngày 22 và 23 tháng 9 vừa qua, hai mươi mốt sinh viên, sinh viên đã tốt nghiệp và tình nguyện viên của Quỹ học bổng Philip David Gray (PDG) đã có buổi gặp mặt thường niên lần thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi

Vượt qua Thách thức !

Thách thức là một cuộc thi học thuật trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin được tổ chức thường niên tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Năm nay cuộc thi thu hút hơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi

Hội thảo Kinh tế Edinburgh 2017 với trọng tâm: Việt Nam và Ngân hàng Thế giới

Đây là lần thứ ba Quỹ tưởng nhớ Philip David Gray tài trợ cho hội thảo phát triển kinh tế thường niên được tổ chức cho sinh viên Đại học Stewart’s Melville ở Edinburgh. Hội thảo đã diễn ra vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lecture News, News | Để lại phản hồi

Học bổng Đại học 2017-18

Quỹ Philip David Gray Trust thông báo việc trao 7 học bổng cho năm học 2017 – 2018. Đây là số lượng học bổng lớn nhất mà Quỹ đã trao trong một năm. Các sinh viên được nhận học bổng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi

SÁNG TẠO DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG CÙNG QUỸ HOA PHONG LAN

Quỹ học bổng Hoa phong lan công bố Chương trình Tài trợ “Sáng tạo Dự án Cộng đồng”. Mục đích của chương trình nhằm khuyến khích tính năng động và chung tay giúp sức để các em thực hiện nguyện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi

Chúng tôi xin thông báo bắt đầu nhận hồ sơ học bổng cho đợt học bổng năm 2017-2018 cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam.

Chúng tôi xin thông báo bắt đầu nhận hồ sơ học bổng cho đợt học bổng năm 2017-2018 cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ thông tin ở trang Hướng dẫn cho Ứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Scholarships News | Để lại phản hồi