Học bổng Đại học 2017-18

Quỹ Philip David Gray Trust thông báo việc trao 7 học bổng cho năm học 2017 – 2018. Đây là số lượng học bổng lớn nhất mà Quỹ đã trao trong một năm.
Các sinh viên được nhận học bổng Philip David Gray Trust năm nay là :

  • Lê Hữu Toàn, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
  • Ngô Đắc Tấn, Đại học Nông Lâm Huế
  • Nguyễn Chí Bảo, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Đức Lâm, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Hoàng Kha, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Ngọc Diệp, Đại học Cần Thơ
  • Võ Quang Khải, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Năm nay Quỹ Philip David Gray nhận được tổng số 109 hồ sơ học bổng. Ban điều hành Quỹ nhận cũng nhận thấy đây là năm Quỹ nhận được nhiều hồ sơ xuất sắc từ các bạn sinh viên từ nhiều trường Đại học khác nhau.

Bài này đã được đăng trong News, Scholarships News. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.