Các thành viên của Quỹ học bổng PDG gặp gỡ ở Hoi An

 

Cuộc gặp mặt lần thứ 3 của sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp của Quỹ PDG đã được tổ chức ở Hội An trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2023. Có tổng cộng 17 sinh viên và cựu sinh viên tham dự, cùng với 4 thành viên của Quỹ là chị Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Thị Khánh Linh, Giáo sư Dirk Gillespie và ông Philip Gray. Lần gặp mặt này đã tạo cơ hội cho những thành viên của quỹ được ở cùng nhau trong 2 ngày cuối tuần,để cho  những người bạn cũ gặp lại nhau, những thành viên mới của Quỹ được gặp gỡ những thành viên còn lại trong “gia đình” PDG. 

Nhóm tham dự đã làm việc để tạo tài liệu gây quỹ, và thảo luận cách để cải thiện chương trình PDG, bao gồm phát triển chương trình cựu sinh viên  hỗ trợ – hướng dẫn cho sinh viên, cũng như cải thiện mạng xã hội của PDG (trực tiếp và trên nền tảng kỹ thuật số).

Cuộc gặp mặt đã thành công tốt đẹp. Chị Nguyễn Thị Hoa và Hoàng Thị Khánh Linh đã xuất sắc dẫn dắt các buổi hội thảo và các hoạt động gặp mặt. Ngoài ra, Quỹ cũng trân trọng ghi nhận sự đóng góp trong công tác chuẩn bị của  hai điều phối viên Nguyễn Bạch Nga và Đinh Thị Hằng Anh, dù họ không thể trực tiếp tham dự .Bài này đã được đăng trong Chưa được phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.