Đối tác


 Logo_CTDTrung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng

Trung tâm là đơn vị đồng tài trợ quĩ học bổng và hợp tác trong công tác quản trị chương trình.

 

 orchid-logo-textQuĩ học bổng Orchid

Chúng tôi hợp tác cùng quĩ học hổng Orchid để trao tặng học bổng cho các học sinh ưu tú tốt nghiệp trường trung học phổ thông Orchid.

 

MCT_logo_smallThe Magdalen College Trust, Oxford (Quĩ Magdalen College, Oxford)

Quĩ Magdalen College, Oxford đã trợ giúp tích cực cho chương trình học bổng.


Quĩ tưởng nhớ Philip David Gray vô cùng biết ơn tất cả những người đã đóng góp cho quĩ trong suốt một thập kỷ qua. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn những người đã tài trợ thường xuyên cho chương trình thông qua JustGiving.