Vòng học bổng 2024-25

Xin lưu ý rằng quá trình nộp đơn cho các vòng tiếp theo của học bổng đại học PDG Trust sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2024.

 

Quỹ Tưởng Nhớ Philip David Gray cho Việt Nam được thành lập vào năm 2005 để hỗ trợ dài hạn cho sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực giảm nghèo, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng quốc gia.

Hoạt động chính của Quỹ là một chương trình học bổng cho những sinh viên Việt Nam xuất sắc đang học tập tại các trường đại học Việt Nam. Kể từ khi thành lập vào năm 2008, chương trình này đã giúp tổng cộng 41 sinh viên trong đó có 30 sinh viên đã tốt nghiệp thành công và mỗi người đang nỗ lực đóng góp sức mình cho sự phát triển của Việt Nam.

Quỹ học bổng là sự tưởng nhớ đến cuộc đời và sự nghiệp của Philip David Gray. Vào thời điểm ông qua đời năm 2005, ông là một thành viên của nhóm cơ sở hạ tầng năng lượng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Philip đã hết lòng cống hiến cho phát triển Việt Nam để thay đổi cuộc sống của người dân và Quỹ học bổng sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó.