Vòng học bổng 2021

Quỹ Philip David Gray sẽ bắt đầu nhận hồ sơ học bổng dành cho sinh viên các trường Đại học ở Việt Nam năm nay từ ngày 15/05/2021 đến 31/07/2021.

Kết quả học bổng sẽ được thông báo vào cuối tháng 11/2021.

Các ứng viên quan tâm đến học bổng có thể quay lại trang Web học bổng từ ngày 15/05/2021 để biết thêm các thông tin về học bổng và điền vào đơn học bổng trực tuyến.

 

Quỹ Tưởng Nhớ Philip David Gray cho Việt Nam được thành lập vào năm 2005 để hỗ trợ dài hạn cho sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực giảm nghèo, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng quốc gia.

Hoạt động chính của Quỹ là một chương trình học bổng cho những sinh viên Việt Nam xuất sắc đang học tập tại các trường đại học Việt Nam. Kể từ khi thành lập vào năm 2008, chương trình này đã giúp tổng cộng 37 sinh viên trong đó có 25 sinh viên đã tốt nghiệp thành công và mỗi người đang nỗ lực đóng góp sức mình cho sự phát triển của Việt Nam.

Quỹ học bổng là sự tưởng nhớ đến cuộc đời và sự nghiệp của Philip David Gray. Vào thời điểm ông qua đời năm 2005, ông là một thành viên của nhóm cơ sở hạ tầng năng lượng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Philip đã hết lòng cống hiến cho phát triển Việt Nam để thay đổi cuộc sống của người dân và Quỹ học bổng sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó.