Thông báo quan trọng: Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến 30/06/2022

Chúng tôi sẽ gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng đến hết ngày 30/06/2022 để tạo điều kiện cho các sinh viên đang bận thi cuối kỳ có thêm thời gian hoàn thành hồ sơ học bổng.

 

Bài này đã được đăng trong News, Scholarships News. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.