Học bổng Đại học 2020-21

Quỹ Philip David Gray vui mừng thông báo 5 bạn sinh viên dưới đây đã dành học bổng cho khóa học 2020-21

  • Đỗ Hữu Thịnh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
  • Huỳnh Thị Tuyết Sương, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
  • Phạm Thị Trang, Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Tống Thị Thu Hoa, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Bài này đã được đăng trong Chưa được phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.