Chia sẻ từ Sinh viên của Quỹ

Gặp gỡ một vài bạn sinh viên đã và đang nhận học bổng từ Quỹ PDG.

 

 

Diep tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Trường Đại học Cần Thơ năm 2018.

Nguyễn Thị Hảo Nhi

Nguyễn Chí Bảo