Hội thảo Kinh tế Edinburgh 2017 với trọng tâm: Việt Nam và Ngân hàng Thế giới

Đây là lần thứ ba Quỹ tưởng nhớ Philip David Gray tài trợ cho hội thảo phát triển kinh tế thường niên được tổ chức cho sinh viên Đại học Stewart’s Melville ở Edinburgh. Hội thảo đã diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, có nội dung tập trung vào các hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức bởi bà Stephanie Burns – Trưởng khoa Kinh tế Đại học Melville Stewart. Các hoạt động phát triển kinh tế đã được thảo luận trong 3 giờ đồng hồ, bắt đầu lúc 1:30 chiều với bài giới thiệu ngắn của ông John Farmer – khách mời và là học sinh cũ của trường. Ông đã trao đổi về vai trò cũng như tầm quan trọng của Quỹ tưởng nhớ Philip David Gray trong việc tài trợ cho các sinh viên đại học ở Việt Nam, nhằm giúp các em học được những kỹ năng để đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước.


Hai mươi sinh viên tham dự hội thảo đã làm việc theo nhóm, nhiệm vụ mỗi nhóm là đánh giá nhu cầu của nền kinh tế Việt Nam và chọn ra một dự án có cơ sở hạ tầng do Ngân hàng Thế giới tài trợ để đáp ứng tốt nhất với nhu cầu đó và giúp phát triển hơn nữa nền kinh tế đất nước.

Tiếp theo, mỗi nhóm trình bày kết quả và những phân tích, biện luận của mình; sau đó là phần Hỏi Đáp ngắn với bốn giám khảo. Các giám khảo nhận thấy mỗi nhóm đều có những hiểu biết sâu sắc và biết sử dụng những kiến ​​thức kinh tế để biện luận cho lựa chọn của mình một cách rất thành công. Điều quan trọng hơn cả là các thí sinh đã biết được cách để Ngân hàng thế giới tiếp cận với một số vấn đề môi trường, xã hội do các dự án có cơ sở hạ tầng quy mô lớn gây ra như vấn đề di dân và phá hủy môi trường tự nhiên.

Mặc dù cả năm nhóm đều rất xuất sắc nhưng các giám khảo đã chọn ra một nhóm chiến thắng. Tất cả các thành viên của nhóm giành chiến thắng đều là các sinh viên năm thứ 4: Nelith Bandularatne 4A, Iain Hare 4A và Iain Rose 4K.

Bài viết đăng ngày 04/11/2017 bởi Philip Gray, bản dịch tiếng Việt bởi Phan Thị Minh Ý

Bài này đã được đăng trong Lecture News, News. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.