Thông tin học bổng

Học bổng hỗ trợ học phí đại học dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng của Quỹ Philip David Gray dành để hỗ trợ học phí cho các sinh viên Việt Nam đang theo học trong các lĩnh vực có thể đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam như phát triển cộng đồng, quy hoạch đô thị hoặc chăm sóc xã hội.

Giá trị của học bổng

Học bổng sẽ hỗ trợ học phí đại học trong suốt chương trình đại học. Học bổng sẽ được tiếp tục cấp cho sinh viên trên cơ sở sinh viên đó tiếp tục đáp ứng được các tiêu chí đề ra cho học bổng.

Đối tượng của học bổng

Đối tượng của học bổng là công dân Việt Nam đang học tập chính quy tại các trường Đại học công lập ở Việt Nam. Bắt đầu từ năm học 2016 – 2017, những sinh viên được quỹ Học bổng Hoa Phong Lan giới thiệu sẽ được vào thẳng vòng 2 của quá trình xét tuyển.

Quyết định trao học bổng được cân nhắc trên cơ sở khả năng đóng góp của học bổng cho sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực giảm nghèo, bao gồm:

  • Y tế và chăm sóc xã hội,
  • Cơ sở hạ tầng như nhà ở, nước, năng lượng và giao thông,
  • Môi trường tự nhiên Việt Nam

Thông tin về Quỹ Philip David Gray

Quỹ Philip David Gray cho Việt Nam được thành lập nhằm tưởng nhớ Philip David Gray, người đã mất năm 2005 trong khi đang làm việc cho Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. Quỹ nhằm tiếp tục thực hiện những mục tiêu và Philip Gray đã từng theo đuổi khi ông mất – đó là giảm nghèo ở Việt Nam.

Quỹ được đăng ký là một tổ chức từ thiện Scotland với trụ sở đặt tại Glasgow, Scotland.
Xem thêm các thông tin về Quỹ và các hoạt động của Quỹ tại website:
www.pdgtrust.org

Quy trình xin học bổng

Quy trình xin học bổng gồm có hai giai đoạn:

Vòng 1: Các ứng viên sẽ điền vào đơn xin học bổng trực tuyến tại website 

Một số ứng viên sẽ được lựa chọn sau vòng 1. Sau khi hoàn thành việc xem xét hồ sơ, ứng viên sẽ được thông báo về kết quả đánh giá hồ sơ học bổng của mình. Chỉ một số ít các ứng viên được lựa chọn vào vòng 2.

Vòng 2: Nếu hồ sơ học bổng của ứng viên được lựa chọn vào vòng 2, ứng viên sẽ phải nộp bản sao có công chứng các văn bằng liên quan (bằng tốt nghiệp PTTH, giấy báo nhập học Đại học, bảng điểm đại học nếu có). Quỹ học bổng cũng có thể yêu cầu ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại/Skype. Sau vòng 2, ứng viên sẽ được thông báo về kết quả đánh giá cuối cùng. Học bổng sẽ được trao trên cơ sở cân nhắc kết quả học tập của ứng viên.

Tiêu chí đánh giá

Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

  1. Nhu cầu hỗ trợ về tài chính cho việc học tập ở bậc Đại học. Ưu tiên các ứng viên thuộc các hộ nghèo, cận nghèo.
  2. Khả năng và tiềm năng học tập (căn cứ vào bảng điểm, kết quả thi đại học, bảng điểm đại học, thư giới thiệu, các giải thưởng học sinh giỏi, sinh viên giỏi). Ứng viên phải có điểm trung bình của các năm học ít nhất là 3.2 (đối với cách tính điểm trên hệ 4.0) và 8.0 (đối với cách tính điểm trên hệ 10.0).
  3. Sự phù hợp của chuyên ngành học của ứng viên với mục tiêu của chương trình học bổng (Chú ý: sự lựa chọn chuyên ngành cũng như nghề nghiệp tương lai. Tại vòng 1, ứng viên sẽ phải viết một bài luận ngắn chứng minh ứng viên đó đáp ứng được các tiêu chí này.)

Học bổng sẽ được xem xét lại hàng năm để đảm bảo sinh viên được học bổng tiếp tục đáp ứng các tiêu chí của học bổng.

Ngày và mốc thời gian quan trọng

Vòng học bổng năm nay sẽ được trao để thanh toán các khoản học phí bắt đầu từ năm học 2023-24.