Học bổng Đại học 2019-20

Quỹ Philip David Gray vui mừng thông báo 5 bạn sinh viên dưới đây đã dành học bổng cho khóa học 2019-20:

  • Đỗ Hồng Xuân, Đại học Cần Thơ
  • Đỗ Tấn Tài, Đại học Khoa học TP HCM
  • Nguyễn Hòa Bình, Đại học Dược Hà Nội
  • Nguyễn Khánh Linh, Đại học Dược Hà Nội
  • Nguyễn Trần Khánh Hoàng, Đại học Công nghiệp TP HCM
Bài này đã được đăng trong News, Scholarships News. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.