Học bổng Đại học 2018-19

Quỹ Philip David Gray thông báo việc trao sáu học bổng bậc đại học bắt đầu từ năm học 2018 – 2019:

  • Hồ Nguyễn Hải Tuấn, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Hảo Nhi, Đại học Sư phạm Huế
  • Nguyễn Thị Hồng Hải, Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng
  • Nguyễn Thanh Tâm, Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng
  • Nguyễn Văn Giai, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Thị Thanh Xuân, Đại học Cần Thơ
Bài này đã được đăng trong News, Scholarships News. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.