Chúng tôi xin thông báo hiện đã hết hạn nộp hồ sơ xin học bổng năm 2019-2020.

Chúng tôi xin thông báo hiện đã hết hạn nộp hồ sơ xin học bổng năm 2019-2020.

Rất chân thành cảm ơn những bạn đã nộp hồ sơ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được nhiều đơn xin học bổng hơn so với số lượng học bổng được cấp năm nay, vì vậy chỉ có một số lượng nhất định các ứng viên mới được lựa chọn vào vòng 2 của quá trình xét hồ sơ học bổng.

Ứng viên được chọn vào vòng 2 sẽ được thông báo trước ngày tháng 15/8/2019.

Bài này đã được đăng trong Chưa được phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.