Qũy PDG ký thỏa thuận hợp tác với Quỹ Orchid

Qũy học bổng PDG vui mừng thông báo Quỹ đã ký kết một thỏa thuận hợp tác với Quỹ học bổng Orchid để mang đến những suất học bổng đại học cho các ứng viên trước đây đã được nhận học bổng trung học từ Orchid. Dự kiến, các suất học bổng đầu tiên theo chương trình mới này sẽ được trao trong năm học 2015 – 2016. Các ứng viên tiềm năng sẽ được lựa chọn bởi các ủy viên Orchid, mặc dù quyết định cuối cùng sẽ do quỹ Philip David Gray thực hiện. Chúng tôi tin rằng sáng kiến này sẽ mang đến một cơ hội mới rộng mở cho các sinh viên xứng đáng đã được nhận học bổng Orchid.

Bài này đã được đăng trong Scholarships News. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.