Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2018

Học bổng Đại học 2018-19

Quỹ Philip David Gray thông báo việc trao sáu học bổng bậc đại học bắt đầu từ năm học 2018 – 2019: Hồ Nguyễn Hải Tuấn, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi

Các thành viên của Quỹ học bổng PDG gặp gỡ ở Nha Trang

Vào ngày 22 và 23 tháng 9 vừa qua, hai mươi mốt sinh viên, sinh viên đã tốt nghiệp và tình nguyện viên của Quỹ học bổng Philip David Gray (PDG) đã có buổi gặp mặt thường niên lần thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi