Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2018

Vượt qua Thách thức !

Thách thức là một cuộc thi học thuật trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin được tổ chức thường niên tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Năm nay cuộc thi thu hút hơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi