Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2017

Hội thảo Kinh tế Edinburgh 2017 với trọng tâm: Việt Nam và Ngân hàng Thế giới

Đây là lần thứ ba Quỹ tưởng nhớ Philip David Gray tài trợ cho hội thảo phát triển kinh tế thường niên được tổ chức cho sinh viên Đại học Stewart’s Melville ở Edinburgh. Hội thảo đã diễn ra vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lecture News, News | Để lại phản hồi