Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2017

SÁNG TẠO DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG CÙNG QUỸ HOA PHONG LAN

Quỹ học bổng Hoa phong lan công bố Chương trình Tài trợ “Sáng tạo Dự án Cộng đồng”. Mục đích của chương trình nhằm khuyến khích tính năng động và chung tay giúp sức để các em thực hiện nguyện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại News, Scholarships News | Để lại phản hồi