Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2015

Hội thảo chương trình học bổng được tổ chức tại Hội An

Vào ngày 26 và 27/9/2015, Hội thảo chương trình học bổng lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An. Tham gia hội thảo gồm có 7 sinh viên đã tốt nghiệp đại học, 3 sinh viên đang nhận học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Scholarships News | Để lại phản hồi